6 SEO trends i 2017 [inkl. SEO checkliste]

25 jan 2017 | Natasha Paes, Junior Search Specialist

Universel SEO er død og borte og tiden er i stedet nu inde til fleksibel og flydende SEO. Dette bekendtgør Searchmetrics i deres seneste udmelding vedrørende SEO ranking-faktorer – en udmelding, der indikerer, at der på SEO-fronten er sket et par ændringer i år 2016, som i den grad har påvirkning på SEO ranking-faktorer i 2017.

Jeg vil, med bagrund i Searchmetrics, gennemgå disse ændringer i dette blogindlæg, for på den måde at give dig og din virksomhed de bedste forudsætninger for SEO-optimering i 2017!

Download Mindmill’s SEO Checkliste 2017 her

Searchmetrics, hvem er det nu liiiige det er?

Helt kort er Searchmetrics en international software virksomhed, der især er kendt for deres SEO-værktøj; et værktøj, som er blandt de bedste redskaber til avancerede SEO-analyser.

Hvert år udgiver Searchmetrics samtidig en omfattende og dybdegående rapport omkring Google’s ranking faktorer. Denne rapport giver professionelle såvel som brugere stor indsigt i, hvilke trends, tendenser og korrelationer der er mellem SEO og Google placeringer.

Rapporten er lavet på baggrund af Searchmetrics’ overlegne datasæt og tager udgangspunkt i SEO-faktorer for 2016, hvorefter Searchmetrics giver deres kyndige bud på søgemaskineoptimering anno 2017 – og det er ud fra denne rapport, at vi vil lave et lille sammendrag af de vigtigste punkter.

Så langt så godt – lad os kigge på de forskellige ranking-faktorer fra rapporten. Disse faktorer, eller key points, er samlet i 6 overordnede punkter.

#1 Relevant (holistisk) Content

Alt indhold skal være relevant og værdifuldt – en udmelding der, i sig selv, næppe er nogen nyhed. Det nye ifølge Searchmetrics er dog, at relevant indhold vægter endnu højere nu end førhen, når det handler om god rangering i søgeresultaterne.

Google er i løbet af 2016 blevet endnu bedre til at indeksere og crawle hjemmesider, som nu gøres i ’real-time’ – dette betyder bl.a., at hjemmesider konstant analyseres og vurderes af Google.

Samtidig er Google blevet endnu klogere i sin indeksering, og kan nu både forstå kontekst, synonymer og relevans i en tekst.

Det stiller en række nye krav for alle, der arbejder med online marketing. For SEO betyder dette f.eks., at alt indhold nu skal være gennemgående holistisk. Mere specifikt, så betyder det, at indhold primært skal kreeres med brugeren i fokus fremfor søgemaskiner og eller søgeord.

Når Google indekserer en hjemmeside, så vurderes der nemlig hvorvidt sidens indhold matcher brugerens forespørgsel og afdækker det søgte emne.

4 parametre gør sig gældende for godt indhold:

 • Det skal være brugbart og give svar på søgerens forespørgsel
 • Det skal være af den højeste kvalitet; bedre, længere, mere uddybende og med færre fejl end konkurrenternes
 • Det skal være interessant i form af visuelt design, billeder, grafikker og videoer
 • Det skal være troværdigt og understøttes af links, citater, anbefalinger eller anmeldelser

Dette betyder også, at søgeord og placeringen af disse i titel, hovedoverskrift og brødtekst, ikke længere er ligeså afgørende i forhold til ranking som tidligere – ifølge Searchmetrics’ rapport er det f.eks. kun 53% af Top 20 URLs på Google, som har deres primære søgeord inkluderet i titlen.

Betyder dette, at on-site optimering er passé?
Nej, det gør det ikke – søgeord og deres placeringer skal bare ikke tænkes ind på samme måde i content marketing som tidligere; det er vigtigere, at det er af indholdsmæssig relevans og kvalitet!

KEY POINT #1: Relevant content

 • Alt indhold skal have en holistisk tilgang med brugeren i fokus (fremfor søgemaskiner og søgeord)
 • Indholdets tematik skal fremgå og kommunikeres tydeligt
 • Alle indholdselementer (punktopstilling, brødtekst, billeder, video, info-bokse, m.m.) skal understøtte tekstens kernebudskab

Hvis du har brug for inspiration til din content marketing strategi, kan du læse med her og få ”Opskriften på content marketing”!

#2 Brugervenlighed

Noget der især fremgår af Searchmetrics rapport er, hvordan brugervenlighed kun får større og større betydning inden for SEO-ranking. Under ’User Signals’ nævner Searchmetrics forskellige kerneområder, som alle har betydning for brugeroplevelsen af en hjemmeside.

Searchmetrics fremhæver specifikt tre områder, der har en central rolle for en god ranking:

 1. CTR (click-through-rate), dvs. hvor mange brugere der klikker sig ind på sitet
 2. Bounce rate (i.e. Afvisningsfrekvens), dvs. hvor mange brugere der forlader sitet uden at interagere med det
 3. Time on Site (i.e. Besøgsvarighed), dvs. hvor længe brugerne er på sitet.

CTR: hvis et site har en høj CTR, vurderer Google, at der er en høj relevans mellem brugerens søgning og interesse på det givne site. En høj CTR er derfor godt i forhold til at opnå en højere ranking.

CTR og positiv trafik for en hjemmeside kan bl.a. øges ved at bruge fængende og skarpe titles, descriptions og struktureret data (Schema Markup).

Bounce rate og Time on Site: er nært relaterede, idet de er et udtryk for brugernes engagement. Som parametre kan bounce raten og time on site give udtryk for, hvor relevant og værdifuld brugerne synes din hjemmeside er.

F.eks. kan en lav afvisningsfrekvens (bounce rate) og en høj besøgsvarighed indikere, at brugerne finder dit site interessant og brugbart.

Hvis du gerne vil undersøge det nærmere, kan du med fordel bruge Google Analytics, og analysere brugeradfærd på dit site.

KEY POINT #2: Brugervenlighed

 • Brugervenlighed er en vigtig ranking faktor for at opnå en høj placering på Google
 • CTR, Bounce Rate og Time on Site er de 3 kerneområder inden for brugervenlighed
 • Google Analytics kan med fordel bruges til at analysere brugeradfærd

#3 Teknisk optimering

Den grundlæggende tekniske opsætning af et site er stadig en vigtig SEO-faktor i år 2017 og fortsætter med at være en forudsætning for gode placeringer.

Searchmetrics omtaler især tre tekniske faktorer, som er værd at kigge nærmere på i 2017; herunder domæneendelser, URL struktur og relevans samt HTTPS-kryptering.

Kigger vi på den første faktor, domæneendelser, også kendt som TLD (Top-Level Domains), så siger dette noget om en hjemmesides autoritet og troværdighed.
Ifølge Searchmetrics vil websites med populære endelser ranke højere i Google. Eksempelvis vil et website med TLD-endelsen ”.com” eller ”.dk” ranke højere end et site med domæneendelsen ”.info”.

URL-struktur er i forbindelse med relevans og længde og omtales også som en SEO-ranking faktor af Searchmetrics. Som angivet i rapporten, så er længden på URLs steget drastisk i løbet af 2016.
Dette skal ses i sammenhæng med, at Google ranker URLs med relevante beskrivelser højere – så hvis du ikke allerede har lavet en relevant URL-struktur, så er det en god idé at gøre det!

Endelig berører Searchmetrics ”Sikkerhed” – et område, der i særdeleshed er fokus på hos Google i år 2017. Her kommer HTTPS-kryptering især ind.

Hypertext Transfer Protocol Secure, eller HTTPS, er en kryptering eller et certifikat, som gør et site mere sikkert for brugerne. Som Searchmetrics-rapporten fastslår, er det især en god ide, at hjemmesider opdateres med HTTPS-kryptering, hvis de ikke allerede er det –  især hvis der er tale om hjemmesider, hvor der er en form for udveksling af fortrolige oplysninger med brugernavne, passwords, og kreditkortoplysninger.

Derudover har Google annonceret, at HTTPS-kryptering er en ranking faktor, og at alle hjemmesider, der ikke har skiftet til HTTPS-kryptering i 2017 vil blive vurderet som værende usikker i Google Chrome’s browser – derfor er et HTTPS-certifikat også godt for din SEO!

KEY POINT #3: Teknisk optimering

 • En hjemmeside bør have en kendt TLD, der udviser autoritet og troværdighed
 • URL-strukturen skal være relevant for sidens indhold og brugerens forespørgsel
 • HTTPS-kryptering bør alle SEO-interesserede optimere efter

….husk også Google’s ”Mobile First” index!

Som Searchmetrics også omtaler, så annoncerede Google i november 2016, at det primære søgemaskine-indeks nu ville være den mobile version af internettet –  dette ses som en direkte refleksion af, at flere og flere søgninger sker via mobilen.

Hjemmesider uden en mobilvenlig version og kun med en desktop version vil stadig blive indekseret af Google – dog vil sitets placering få et solidt nøk ned af i Google’s placeringer.

Derfor skal din hjemmeside optimeres og gøres responsivt, hvis du vil sikre en god placering i søgeresultaterne.

Vil du vide mere om Mobile First og hvordan du kan optimere din hjemmeside herefter, så kig med her: ”Optimér dit indhold med strategien ‘Mobile First’”

#4: User Experience

User Experience (UX), dvs. brugernes oplevelse af din hjemmeside er fortsat vigtig i  forhold til SEO ranking.

I forhold til elementer der kan fremme UX, fokuserer Searchmetrics især på interne links, billeder, font størrelser og videoer.

Hjemmesider anbefales fortsat at have en god linkstruktur, inkludere billeder på min. 200 pixels, og inkludere fontstørrelser, der er læsbare, især på mobilenheder. Derudover nævnes video-indhold som en god ranking-faktor for en hjemmeside, som er steget meget i popularitet i løbet af 2016 (video-indhold forudsætter dog omtanke omkring filstørrelse og loading time i forhold til mobilenheder).

Searchmetrics nævner derudover elementer som eksterne links, Flash og AdSense, som værende elementer der kan hæmme UX. Eksterne links kan være hæmmende, hvis dét der linkes til ikke har relevans for sidens indhold. Derudover fremhæver Searchmetrics, at Flash, især i forhold til mobil, er dødt, idet Flash f.eks. ikke understøttes af iOS enheder.

Ligeledes vurderes AdSense som et hæmmende element for brugerens oplevelse, idet det involverer en form for Disruption Marketing med annoncer, der popper op og forstyrrer brugeren.

KEY POINT #4: User Experience

 • UX er forstsat en vigtig SEO ranking-faktor i 2017
 • UX-fremmende elementer inkluderer god linkstruktur, billeder, videoer og mobilvenlige fontstørrelser
 • UX-hæmmende elementer vedrører irrelevante eksterne links, brug af Flash, og disruptive AdSense-annoncer

#5: Sociale medier

Searchmetrics omtaler også sociale medier som en vigtig ranking-faktor i 2017.  Her understreges Facebook som den primære faktor til at fremme et websites placering.

Tilstedeværelse på sociale platforme som Google+, Pinterest og Twitter tillægges ikke samme værdi af Google ifølge Searchmetrics – dette er også især gældende for danske websites, da disse platforme ikke er udbredt på samme måde her, som f.eks. i USA.

KEY POINT #5: Sociale medier

 • Social tilstedeværelse er en vigtig ranking-faktor i 2017
 • Tilstedeværelse på Facebook er den primære ranking-faktor
 • Google+, Pinterest og Twitter er mindre vigtige platforme i forhold til SEO ranking i Danmark.

#6: Backlinks

Endelig omtaler Searchmetrics også Backlinks og beretter om et skifte i betydningen af disse sammenlignet med forrige år.

Førhen blev backlinks anset som den primære ranking-faktor i forhold til gode placeringer – men som Searchmetrics-rapporten understreger, kan hjemmesider i dag godt opnå gode placeringer på Google uden at have et højt antal af kvalitets backlinks.

Searchmetrics tal viser nemlig, at backlinks, som ranking-faktor, er faldet og er nu nået til ”almindeligt” niveau i forhold til relevans. Grunden til dette er ifølge Searchmetrics bl.a. den øgende tilstedeværelse af apps og app rankings.

NoFollow og DoFollow backlinks kan dog stadig være nyttige i din linkstruktur, hvis de bruges som bindeled mellem godt indhold og brugerens forespørgsel – men de er altså ikke længere den bærende kraft for, at du kan opnå en god placering på Google.

KEY POINT #6: Backlinks

 • Backlinks som ranking-faktor er ikke længere et afgørende parameter for gode placeringer på Google som set tidligere
 • Apps og app-rankings har en negativ effekt på de ellers tidligere så værdifulde backlinks
 • NoFollow og DoFollow backlinks kan stadig være nyttige i linkstrukturen

SEO i 2017
– hvad er det MEST sorte af det nye sort?

Ja, det ville være fantastisk at kunne komme med en hemmelig nøgle, der definitivt ville lukke op for Google’s placeringer. Desværre er der ikke én specifik faktor, der kan siges at være ”den vigtigste”. De er alle fundamentalt vigtige, men er ikke tilstrækkelige som enkeltstående elementer – de er afhængige af hinanden for at kunne resultere i en god placering på Google.

Hvis der skulle udvælges 3 faktorer og key points, som især er vigtige at få implementeret, så er det:

 1. At hjemmesiden indeholder relevant (holistisk content) rettet mod brugerens forespørgsel
 2. At hjemmesiden har et mobilvenligt og responsivt design
 3. At hjemmesiden har HTTPS-kryptering

I takt med, at Google konstant ændres og forbedres er der dog ikke en bestemt formel. Som Searchmetrics også understreger, så er æraen med faste ranking-faktorer ovre – SEO ranking-faktorer anno 2017 er flydende og fleksible og er forskellige fra branche til branche.

SEO Pære

Hvordan skal dit SEO år 2017 se ud?

Nu har du fået indblik i hvilke trends og tendenser, der kommer til at rykke inden for SEO i 2017.

Hvad er dit næste skridt så?

Jo, skynd dig at få kigget på dig og din virksomheds SEO, og se om der er områder du bør optimere i forhold til din branche og dine mål.

Og har du brug for en hjælpende hånd, kan du altid downloade vores helt nye SEO tjekliste for år 2017!

Download Mindmill’s SEO Checkliste 2017 her

Henrik Ernst Hansen

Partner og Strategisk Direktør

Vil du høre om dine muligheder inden for SEO?

Vil du gerne høre om det nyeste inden for SEO? Hos os forbinder vi de nye SEO-strategier med dig og din virksomhed. Jeg glæder mig til at høre om dine SEO-udfordringer, så vi sammen kan imødegå dem!

Top