What to do? Google har fjernet annoncerne i højre side!

21 apr 2016 | Casper Jørgensen, Adwords Specialist

Vi er for nylig gået ind i en ny Google-epoke. Det er nemlig to måneder siden, at Google fjernede annoncerne i højre side på søgesiden. Det er derfor tid til et statustjek: Hvilken effekt har det haft indtil videre? Og hvad betyder det for dig som annoncør? Er der grund til bekymring? Vi giver dig her svar, grafisk belæg og forslag til, hvad du skal gøre nu.

Det er nye tider for annoncører på Google, efter de ændrede deres søgesides annoncedesign for to måneder siden. Og der er god grund til at frygte, at ændringerne vil have en negativ effekt for annoncørerne, fordi der nu er færre annoncepladser på søgesiden og dermed potentiale for større konkurrence.

Men heldigvis skal du ikke være bange. Googles ændringer har ikke haft en stor, negativ effekt på dit annoncearbejde. Du skal blot fokusere mere på dine keywords og din quality score. Og bare rolig: Vi guider dig i dette blogindlæg igennem den effekt, ændringerne har haft de sidste to måneder, og hvad du kan gøre helt konkret.

For at besvare spørgsmålene om, hvilken effekt ændringerne har haft, og hvad det betyder for dig som annoncør, får du først en kort opsummering af, hvad det egentlig er for nogle ændringer, Google har lavet.

HVAD HAR GOOGLE ÆNDRET?

Google har fjernet annoncerne i højre side på SERP (search engine results page, altså søgesiden), fordi brugerne simpelthen ikke klikkede på annoncerne. Klikker brugerne ikke, er annoncerne ligegyldige, mente Google, og derfor er de nu væk. Nu bliver der kun vist annoncer øverst og nederst på søgesiden. Det er kun product listing ads (de billeder af produkter, man ser på søgesiden) og knowledge panel (altså information i en kasse som fx adresse, telefonnummer og åbningstider), som bliver vist i højre side.

Før og efter Google’s ændringer

google
Sådan så det ud før, og sådan ser det ud i dag, når du søger på Google.
Kilde: https://searchenginewatch.com/2016/02/23/google-kills-right-hand-side-ads-what-does-this-mean-for-sem/

Nu kun 7 annoncer frem for 11

Ændringerne betyder, at hvor der før kunne være op til 11 annoncer på en søgeside/SERP, kan der nu kun være op til 7. Men Google har tilføjet en ekstra annonceplads øverst på søgesiden, så der nu er plads til 4 annoncer frem for 3. Annoncemængden er altså reduceret væsentligt i Googles nye søgeside-design, men der er kommet plads til en annonce mere på det fordelagtige sted øverst på søgesiden.

Annoncørerne bekymrer sig om øget CPC og fald i omsætning

Reduceringen af annoncer og Googles ændringer af annoncerne i højre side har skabt potentiale for bekymringer hos annoncørerne. Man kunne frygte, at ændringerne vil skabe mere konkurrence mellem annoncørerne på grund af de færre annoncer – det vil skabe højere CPC (cost per click, altså det du betaler for et klik). Det ville så føre til mindre trafik, som vil lede til fald i omsætning for virksomhederne.

Men det har heldigvis vist sig, at bekymringerne ikke holder stik, og at ændringerne ikke kommer til at blive grunden til fald i omsætninger. Effekten er nemlig slet ikke er så stor som frygtet.

HVILKEN EFFEKT HAR GOOGLES ÆNDRINGER HAFT?

Faktisk har der ikke være den helt store effekt. Så når vi nu er nået to måneder ind i den nye søgeside-situation, er der ikke så stor grund til at være bekymret mere.

For at du kan være helt rolig og smide bekymringerne over bord, gennemgår vi effekten af ændringerne for dig herunder med grafer som forklaring. Det gør vi, så du kan se, hvad du så skal gøre. Vi har inddelt målingerne af effekten i 3 kategorier:

 1. Trafik
 2. Eksponering
 3. CPC (click per cost)

1) TRAFIK

Trafik handler bl.a. om, hvor mange der klikker på annoncen, og hvor meget trafik der genereres gennem annoncen, når brugerne klikker på den. En undersøgelse lavet af Seer Interactive viser, at kun 6 % af trafikken tidligere kom fra annoncer i højre side. Undersøgelsen er baseret på en sammenligning af trafik gennem Seer Interactives klienters klik på annoncer. Det er altså annoncerne i toppen, der altid har genereret mest trafik.

Paid Traffic From Google Search, Desktop
All Seer Clients, 2015

paid_trafficLangt det meste trafik er kommet fra andre annoncer end dem i højre side.

Click trough rate (CTR) stiger

Undersøgelsen herunder, som også er lavet af WordStream viser, at CTR (click trough rate, altså hvor mange der klikker på din annonce frem for andres annoncer) er steget efter ændringerne. Det er ikke overraskende. Når der er færre annoncepladser, bliver flere af annoncerne set og klikket på af brugerne. Desuden har Google også tilføjet en ekstra annonceplads i toppen af søgesiden, som er den mest fordelagtige plads. Derfor får du højere CTR efter ændringerne, fordi procenten af kliks stiger.

Desktop Search CTR

Desktop_search_ctr2CTR er steget efter Googles ændringer.
Kilde: http://searchengineland.com/googles-right-side-adpocalypse-really-happened-data-245011

Trafikken er stabil efter ændringerne

Den undersøgelse du kan se nedenunder, er også fra WordStream. Den viser, at mængden af trafik og mængden af klik faktisk har været relativt stabil før og efter ændringerne. Der er altså ikke sket et mærkbart fald i trafik efter det nye annoncedesign. Det er gode nyheder for dig som annoncør. Du behøver dermed ikke bekymre dig over, om din trafik falder, og om du derfor mister kliks og kunder.

Desktop Search Click Volume
click_volumeDer er cirka samme trafik, før og efter ændringerne er trådt i kraft.
Kilde: http://searchengineland.com/googles-right-side-adpocalypse-really-happened-data-245011

2) EKSPONERING

Før ændringerne blev brugerne præsenteret for op til 11 annoncer på søgesiden. Efter ændringerne faldt tallet til 7. Det har betydet et fald i eksponeringen, som giver god mening, fordi der er færre annoncer. WordStream har lavet denne undersøgelse, som viser den faldende eksponering. Men interessant er det, at eksponeringen af de annoncer, der er i top 3-positionerne, er steget efter ændringerne, mens resten af positionernes eksponering er faldet. Denne udvikling er interessant, fordi det betyder, at du så skal gøre alt for at komme i top 3-positionerne. Vi vender tilbage til, hvordan du kan gøre det.

Det viser denne undersøgelse fra WordStream:

Share of all desktop ad impressions

share_of_all_desktop_v1 Eksponeringen for annoncerne ser desværre ud til at være faldet.
Kilde: http://searchengineland.com/googles-right-side-adpocalypse-really-happened-data-245011

3) CPC (CLICK PER COST)

CPC er en faktor, som man kunne frygte, ville blive påvirket meget negativt, når antallet af annoncepladser blev reduceret. Bekymringen gik på, at folk klikker mindre, når der er færre annoncer, og at konkurrencen derfor ville blive større, og CPC ville stige. Det har heldigvis vist sig at være en forkert antagelse. Undersøgelsen herunder lavet af Merkle/RKG viser, at CPC har været nogenlunde stabilt før og efter ændringerne – dog med en mindre stigning.

Google Non-Brand Desktop Text Ad CPC
(100% = Daily YTD Average)

cpcUndersøgelsen fra Merkle/RKG viser samme tendens. Folk klikker stadig løs.
Kilde: http://searchengineland.com/googles-right-side-adpocalypse-really-happened-data-245011

Der er altså ingen grund til panik. Effekten af de nye ændringer vil ikke vælte internettet.

HVAD BETYDER FOR DIG SOM ANNONCØR?

Faktisk ikke så meget. Heldigvis har det ikke haft den helt store negative effekt, at Google har fjernet annoncerne i højre side.

Ingen grund til bekymring

Alle disse grafer viser nemlig, at det, vi alle sammen har frygtet ikke har holdt stik. Trafikken kom fra starten ikke fra annoncerne i højre side, og trafikken har derfor holdt sig stabil efter ændringerne. Eksponeringen for annoncerne generelt er faldet, men den er steget for de annoncer, der er placeret i top 3. Derudover klikker folk stadig næsten lige så meget, som de har gjort. Du kan derfor afblæse bekymringerne.

HVAD SKAL DU SÅ GØRE?

Koncentrer dig om dine keywords og din quality score.

Fokuser på de bedste keywords

Det interessante for dig som annoncør er, at eksponering og performance af annoncer i top 3-positioner er steget efter ændringerne, mens resten af positionerne er faldet. Det betyder, at du som annoncør skal sørge for, at dine bedste keywords befinder sig i top 3. Det er vigtigt at holde øje med average position for dine keywords, hvis du vil bibeholde en høj eksponering og trafik på dine annoncer. Størstedelen af al trafik foregår nemlig gennem de tre øverste positioner, så det er der, der er guld at hente.

Få bedre ad rank med øgede bud og bedre kvalitet

Hvis du som annoncør kommer under de tre øverste positioner, falder eksponeringen og trafikken meget. Hvis dine annoncer ligger under de tre øverste positioner, er der to måder, du kan få dem op i top 3: Du kan øge dine bud for dine keywords (altså det højeste beløb, som du er villig til at betale for et klik på en af dine annoncer), eller du kan forbedre din quality score (forventet klikrate, annoncerelevans og landingssideoplevelse). Google bestemmer positionen af dine annoncer ud fra ad rank på auktionen, og ad rank beregnes ud fra netop disse to ting: Dine bud på keywords og din quality score.

Den tredje mulighed: Ad extensions

Derudover har du en tredje mulighed for at forbedre din ad rank, hvis du vælger at bruge ad extensions, som er en række forskellige udvidelsesmuligheder. Google inkluderer nemlig den forventede effekt af disse ad extensions i ad rank. Ad extensions kan bruges til at give brugerne yderligere informationer, f.eks. sitelinks, telefonnummer, adresse osv. Ad extensions kan som regel hjælpe med at forbedre din performance, fordi de giver brugerne mulighed for flere relevante informationer. Det gør dine annoncer mere brugbare.

HVORDAN FORBEDRER DU SÅ KVALITETEN AF DINE ANNONCER OG QUALITY SCORE?

Det gør du ved at sørge for, at dine annoncer er relevante og nyttige for de brugere, annoncerne bliver vist til. Du skal altså kigge på kvaliteten af annoncerne. Quality score er en måling af kvaliteten på din annoncetekst og landingsside i forhold til de søgetermer, som brugerne benytter sig af.

Du kan forbedre kvaliteten på følgende måder:

 • Hav specifikke annoncegrupper
  Sørg for at have specifikke annoncegrupper i dine Adwords-kampagner. Det vil sige, at dine annoncegrupper kun skal have fokus på et produkt eller en produktgruppe, en service eller servicegruppe eller et brand. Ved at gøre det bliver dine annoncer mere specifikke og relevante for brugerne, og dine annoncer er af højere kvalitet, fordi du ikke skyder alt for bredt.
 • Vælg nøje dine keywords
  Dine keywords skal kunne relateres direkte til dine annoncegrupper (f.eks. det produkt, service eller brand, annoncegrupperne er bygget op på baggrund af) og din landingsside.
 • Lav en god annoncetekst
  Når du opretter dine annoncer, så sørg for at inkludere keywords i annonceteksten, specielt i overskriften. Det viser, at din annonce er relevant for brugerne, når de ser deres sørgetermer i din annoncetekst. Sørg derudover for, at dine annoncer er unikke. Gør opmærksom på, hvad der skiller dig ud fra dine konkurrenter, f.eks. et tilbud eller gratis levering.Sørg også for, at dine annoncer har en stærk call-to-action-tekst. Den opfordrer brugerne til at klikke på dine annoncer og forklarer dem, hvad de kan få ud af at klikke. Opbyg eventuel dine annoncer efter AIDA-modellen (attention, interest, desire og action) eller brug call-to-action-ord som ”køb”, ”få”, ”bestil”, ”sign up” osv.
 • Lav flere forskellige annoncer
  Lav flere og forskellige annoncer i dine annoncegrupper, og test dem mod hinanden for at finde ud af, hvad der virker bedst, så du ved, hvor du skal sætte ind.
 • Hav en god landingsside
  Sørg for at din landingsside (der, hvor brugerne lander, når de har klikket på annoncen) er relevant og har det rette indhold i forhold til annoncen. Brugerne forventer nemlig, at annoncen også afspejler indholdet på landingssiden.
 • Hold øje, og justér
  Hold regelmæssigt øje med, hvordan dine kampagner performer, så du kan lave nødvendige justeringer og optimeringer i forhold til dine målsætninger for dine kampagner.

Følger du disse råd, er der store chancer for, at du kommer i top 3, så du får så mange relevante kliks som muligt.


Læs mere om Googles ændringer:

http://blog.hubspot.com/marketing/google-removes-right-side-ads

http://searchengineland.com/googles-right-side-adpocalypse-really-happened-data-245011

http://www.wordstream.com/blog/ws/2016/03/10/takeaways-from-serp-change

Casper Jørgensen

Adwords Specialist

Har du brug for hjælp til annonceringen?

Kontakt Mindmill for at høre, hvad vi kan hjælpe dig med.

Top