Privatlivspolitik

Mindmill Denmark ApS (CVR: 32478298) er ejer af websitet www.mindmill.dk og dermed dataansvarlig for de oplysninger der behandles om dig når du besøger vores website, tilmelder dig vores nyhedsbrev, downloader vores indhold, kommunikerer og handler med os.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Behandling af persondata

For at vi kan imødekomme eventuelt indgåede aftaler med dig så er det nødvendigt at vi behandler oplysninger som kan henføres til dig.

Hvis du er erhvervskunde:

OplysningerFormålLovligt grundlag iht DatabeskyttelsesforordningenSletning
Navn, kontaktoplysninger, CVR nr.   Behandling af dit køb og levering af vores ydelse Administration af din relation til os Opfyldelse af kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b) Slettes 5 år + løbende år efter dit sidste køb jf. bogføringsloven.

Hvis du er potentiel kunde

Oplysninger Formål Lovligt grundlag iht Databeskyttelsesforordningen Sletning
Navn, titel, kontaktoplysninger, evt. uddannelse Anskaffelse af nye kunder Samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), samt interesseafvejning (Art. 6 stk. 1, lifra f) ved opsøgende salg.  Oplysninger slettes når samtykket trækkes tilbage eller ikke skal anvendes mere. Oplysninger indsamlet ifm. opsøgende salg, slettes når det vurderes at leadet ikke er relevant mere. 

Hvis du henvender dig via e-mail, kontaktformular på hjemmeside og sociale medier

OplysningerFormålLovligt grundlag iht DatabeskyttelsesforordningenSletning
NavnNavn, kontaktoplysninger, besked   Besvarelse af dine henvendelser Interesseafvejning (art. 6, stk. 1, litra f) – det er i vores interesse at besvare henvendelser fra dig Henvendelser slettes fra vores support mail efter 2 år. Du kan selv slette beskeder på sociale medier.

Hvis du er leverandør og/eller samarbejdspartner

OplysningerFormålLovligt grundlag iht DatabeskyttelsesforordningenSletning
Navn, kontaktoplysninger, CVR nr.   Behandling af vores køb/ydelser Administration af din relation til os   Opfyldelse af kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b) Slettes 5 år + løbende år efter vores sidste handel jf. bogføringsloven.

Hvis du er jobansøger

OplysningerFormålLovligt grundlag iht DatabeskyttelsesforordningenSletning
Kontaktoplysninger, CV, ansøgning, eksamensbeviser og hvad ud ellers medsender Ansøgning og bilag bliver gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Interesseafvejning (art. 6, stk. 1, litra f) – det er i vores interesse at opbevare din ansøgning så vi evt. kan indkalde dig til samtale. Opfordrede ansøgninger gemmes indtil den rette kandidat er fundet. Uopfordrede ansøgninger gemmes i 6 måneder. Ønsker vi at gemme ansøgningen yderligere beder vi om dit samtykke hertil.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på  info@mindmill.dk.

Hvis du er besøgende på hjemmesiden

OplysningerFormålLovligt grundlag iht DatabeskyttelsesforordningenSletning
IP-adresse, cookiepræferencer Forbedring af indhold på hjemmesiden, analyse, statistik og markedsføring Samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) Se sletteperiode for hver cookie i cookiepolitikken.

Der henvises i øvrigt til vores cookiedeklaration for yderligere oplysninger.

Nyhedsbrev

Hvis du har givet samtykke (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a) til at vi må sende dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi dit navn og e-mail, med henblik på at sende dig nyhedsbreve via e-mail. Vi indsamler også oplysninger omkring hvordan du interagerer med vores nyhedsbrev. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakt os på info@mindmill.dk eller ved at trykke afmeld i bunden af nyhedsbrevet. Det afgivne samtykke dokumenteres indtil 2 år efter det trækkes tilbage.

Mindmill Danmark ApS’ rolle som databehandler

Hvis du har skrevet dig op til vores nyhedsbrev, opbevarer vi dit navn og e-mail, med henblik på at sende dig nyhedsbreve via e-mail. Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakt os på info@mindmill.dk eller ved at trykke afmeld i bunden af nyhedsbrevet. Det afgivne samtykke dokumenteres indtil 2 år efter det trækkes tilbage.

Mindmill er databehandler for vores kunder der køber vores services og derfor indgås der også databehandleraftaler med de dataansvarlige kunder.

Videregivelse af oplysninger

Vi anvender en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, hosting, ekstern bogholder, leverandør af personlighedstests. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, revisor etc.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes:

  • Microsoft Inc i USA: LinkedIn: Virksomhedsprofil på Linkedin. Aftalevilkår findes her.
  • Google Inc i USA: Google Workspace. Aftalevilkår findes her.
  • Meta Platforms Inc.: Facebook. Aftalevilkår findes her.
  • Zapier Inc i USA: Aftalevilkår kan fremsendes på forespørgsel til os.
  • ActiveCampaign i USA: Aftalevilkår kan fremsendes på forespørgsel til os.
  • Hubspot i USA: Aftalevilkår kan fremsendes på forespørgsel til os.

Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EU, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som overførselsgrundlag, med supplerende foranstaltninger. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.

Optagelse af telefonsamtaler

Hvis vi taler i telefon med dig kan vi optage samtalerne med det formål at kunne dokumentere mundtlige aftaler og hvad der er drøftet under opkaldet. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne dokumentere samtalens indhold. Vi sletter optagelserne efter 90 dage.

Cookiedeklaration

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på kontaktoplysninger ovenfor under ”Kontaktoplysninger”.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under ”Kontaktoplysninger”.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Vi gemmer dokumentation for afgivne samtykker 2 år efter det er trukket tilbage.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Indhold

  • 13. marts 2023
  • 6 minutter, 41 sekunder