Fysiske events | d. 14. og 22. november | Klokken 09-12

ESG og grøn omstilling i et kommercielt perspektiv

Sidder du som beslutningstager eller bestyrelsesmedlem hos en fremstillingsvirksomhed eller i en kapitalfond med fokus på disse?

Så er din stillingtagen til ESG og grøn omstilling altafgørende for de kommende års resultater, hvor de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer i din virksomhedsdrift bliver vigtigere end nogensinde.

Skal du med, når vi sætter kommercielt fokus på ESG og grøn omstilling?

Vi indbyder hermed til fysiske events i København og Aarhus, hvor vi går helt tæt på den grønne omstillings kommercielle udfordringer og muligheder — set fra tre forskellige perspektiver.

Kun sammen får vi det bedste ud af ESG-udfordringen

Målet med disse events er, at vi sammen får bragt alle relevante perspektiver i spil, så vi på alle planer i virksomheden kan positionere os rigtigt i forhold til ESG og den grønne omstilling, der allerede er godt i gang med at forandre erhvervslivets landskab.

Der vil blive kastet lys på  strategier, business cases og cost-benefit analyser, men vi skal også se på, hvordan ESG-indsatserne forankres i organisationen, så de helt konkret kan bruges i salgs- og marketingafdelingen.   

Mød eksperter fra det danske erhvervsliv med stor erfaring fra maskinrummet

Partner og chef for Ledelse og Strategi hos Viegand Maagøe

Bjarne Bach

Bjarne er ekspert i bæredygtighed i private virksomheder, med specielt fokus på hvorledes bæredygtighed skaber kommerciel værdi. Han har rådgivet over 300 virksomheder strategisk i klima og ESG tiltag.

Partner og Management Consultant hos Intenz

Rasmus Kej Åradsson

Rasmus er ekspert i at coache i ledelse af værdiskabende forandringsprocesser med fokus på kultur, ledelse og salg hos mellemstore og store virksomheder.

Partner & CSO hos Mindmill

Hans Løjborg

Hans er ekspert inden for B2B salg og marketing. Han har altid fokus på at indfri de strategiske mål gennem integrationen af salg og marketing, eksekveringskraft og den nødvendige forandring i organisationen.

PROGRAM

Kl. 9.00: Velkommen

Kl. 9.15: Bjarne Bach

Bæredygtighed er tordnet frem på virksomhedernes dagsorden. Der er især to store trends. Den ene er klimadagsordenen, som drives af Science-Based Target initiativet og Parisaftalen. Den anden er EU’s nye direktiv om rapportering af bæredygtighedselementer (CSRD). Begge stiller krav, men udgør også muligheder for kommerciel værdiskabelse, hvis de udnyttes strategisk.

Jeg giver et pragmatisk indblik i, hvad der kommer af efterspørgsel fra de store virksomheder i en nær fremtid. Samt hvordan dette kan være værdiskabende for din virksomhed. Indslaget omhandler ESG, CSRD, SBTi, ESRS, GHGP – og en masse andre dejlige forkortelser, som jeg nok skal guide pædagogisk igennem.

Jeg kommer med konkrete forslag til, hvordan I kan komme på forkant med alle disse dagsordner og være en attraktiv partner for jeres kunder.

Kl. 10.00: Hans Løjborg

B2B salg og marketing er under voldsom forandring, og et globalt fokus på ESG og grøn omstilling betyder, at salgsprocessen og positioneringen af virksomhedernes produkter og leverancer kræver nye perspektiver og tiltag.

Flere stakeholders er involveret, når der købes maskiner, komponenter, software osv., og derfor er det helt afgørende, at markedsføringen træner og motiverer alle stakeholders til at købe i salgsprocessen.

Jeg giver dig et indblik i en jysk industrivirksomhed, som sælger komponenter globalt i 5 forskellige kundesegmenter.

Se hvordan de bruger LCA-analyser, bæredygtighed og social ansvarlighed til at få leads og salgsmøder med mellemstore og store kunder (blandt andet inden for Wind, HVAC og Industry).

Kl. 10.45: Rasmus Kej Åradsson

De fleste virksomheder har sat bæredygtighed på agendaen, og mange kommercielle organisationer er også så småt begyndt at kommunikere om bæredygtighed. Men de færreste har forstået, at de ikke kun skal kommunikere inside-out – altså hvad de selv gør for at være bæredygtige, men også skal arbejde outside-in. Altså med fokus på kundens mål og udfordringer.

Hvordan kan vi som producent eller fremstillingsvirksomhed hjælpe vores kunder med at nå deres bæredygtighedsmål? Fx ved at hjælpe kunden med at reducere CO2 forbruget (og dermed hjælpe dem med at nå de opstillede Scope 1, 2 og/eller 3 reduceringsmål).

Jeg viser, hvordan I kan ændre jeres approach i kommunikationen og dialogerne med kunder og kundemner – og jeg giver jer konkrete eksempler og praktiske cases.

Kl. 11.30: Paneldebat og spørgsmål

Her er der mulighed for at tage relevante spørgsmål og problemstillinger op i en fælles debat mellem eksperterne.

Få deres input, råd og indsigter i en 30 minutters paneldebat.

Få svar på konkrete spørgsmål til din virksomhed, eller få uddybet pointer, konklusioner eller data fra eksperternes oplæg.

Ordet er dit.

Kl. 12.00: Networking og frokost

Vi runder eventet af med en let frokost, networking og muligheden for at fange eksperterne personligt med de sidste spørgsmål eller forespørgsler.

Praktik

I København afholdes eventet den 14. november kl. 9-12 hos konsulentvirksomheden Viegand Maagøe, Nørre Søgade 35, 1370 København K.

I Aarhus afholdes eventet den 22. november kl. 9-12 hos konsulentvirksomheden Mindmill, Hasselager Centervej 21, 8260 Viby J.

Hans Løjborg, Partner & CSO hos Mindmill

“ESG og grøn omstilling kommer til at blive en af de helt store kongemagere i dansk erhvervsliv de kommende år.
Derfor er det SÅ vigtigt at forholde sig konkret og praktisk til denne udvikling allerede nu.
Men hvordan gør man så i praksis?
Det glæder jeg mig meget til at diskutere med både panel og publikum!”

Tilmeld dig og bliv inspireret af eksperterne

Er du nysgerrig på spørgsmål som:

  • Hvad betyder ESG for producent- og fremstillingsvirksomheders konkurrenceevne fremadrettet?
  • Hvordan kan ESG-indsatser bruges aktivt i en organisations marketing og salg? 
  • Hvordan regner du på effekten af dine indsatser, så de kan dokumenteres og kommunikeres til markedet? 
  • Hvordan får du i praksis hele organisationen godt i gang med ESG?

Tilmeld dig her og vær med, når vi sammen søger efter svarene.

Indhold

  • Mød eksperterne Eksperter fra det danske erhvervsliv
  • Program Sådan ser programmet ud
  • Tilmeld dig Tilmeld dig og få inspiration og indsigt fra fire forskellige eksperters perspektiv
Hans Løjborg
Hans Løjborg
Salgsdirektør

Kontakt mig

Vil du vide mere om ESG og grøn omstilling i et kommercielt perspektiv?